احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

احیا

وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

معرفی کتاب "مقدمه ای بر دیدگاه تحولی موضوع زن در قرآن" نوشته احمد تابنده

*********

احیا : از حددود یکصد و اندی سال پیش تاکنون حرکتی در میهن ما -  با چهره ها و جلوه های گوناگون- پا گرفت که هدفش بهسازی زندگی فردی و اجتماعی مردم بود. مسئله انگیز شدن موضوع زن را - حداقل آنچنان که اکنون با آن مواجهیم - از آثار و برکات همین حرکت باید به حساب آورد . در همین زمینه کتابها ومقالاتی نوشته شد که البته همگی در یک سطح و از یک جنس نبوده و نیستند. نویسندگان این کتابها ومقاله ها احیانا از روشهای مختلفی پیروی کرده اند و  به یافته های متفاوتی رسیده اند. با بررسی محققانه و نقادانه این آثار  می توان را ه پژوهشهای آتی را هموار کرد. از جمله آثاریکه در سالهای نخست بعد از انقلاب منتشر شد کتابی است با عنوان "مقدمه ای بر دیدگاه تحولی موضوع زن در قرآن" به قلم جناب آقای احمد تابنده که در مهرماه 1360 از سوی انتشارات قلم در تهران منتشر شد. انشا الله ویرایش جدیدی از این کتاب در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. نویسنده محترم کتاب در فراز زیر به معرفی این کتاب پرداخته اند.

*********

مقدمه ای بر دیدگاه تحولی قرآن در موضوع زن

احمد تابنده

این کتاب با بررسی و پژوهش موضوعی "زن در قرآن"  عموم مطالبی که در رابطه با این موضوع در قرآن آمده را برای خواننده مطرح کند  . این پژوهش با توجه به منحنی تعداد آیات بر حسب سال نزول ،شیوه قرآن در طرح مسایل مرتبط با موضوع زن را مورد تحقیق قرار می دهد .با اتخاذ نگرش سیستمی و محور قرار دادن تفاسیر برجسته خصوصا تفسیر المیزان کوشش شده تا ارتباط مجموعه های آیات در هر برهه با یکدیگر مشخص شود .در این رهگذر سعی بر این است که از یکسو تصویری درباره نگرش قرآن به مفاهیم وجودی -انسانی مرتبط با موضوع زن به دست آید .از سوی دیگر مسئله حقوق زنان ؛مسئولیتهای آنان در جامعه ومسئولیت جامعه وخصوصاجامعه مردان در قبال آنان شکافته و بررسی شود.همچنین در هر مرحله کاستیها، الزامات و اصلاحات شناختی در برابر این بخش سرنوشت ساز و ریشه ای جامعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده است. در جریان بحثها تفاوت نگرشهای معمول و موسوم با نگرشهای مبتنی بر و نزدیکتر به متن وفواید کلام الهی قرآن مورد تذکر واقع شده و سعی برآن شده تا تصحیحات لازم و سازگار با متن قرآن مورد تاکید قرار گیرد.در این تحقیق مشخص شده که محور نگرش قرآن بر رفع مظلومیت و رهایی زنان از ستمهای تاریخی اعمال شده توسط جوامع و سنتهای شرک آمیز و ضد انسانی و نیز نشان دادن راه کمال جوامع از طریق آزاد  ساختن استعدادهای زنان، "سازگار ساختن و ارتقا اخلاق، روابط و مسئولیتهای زنان و مردان" در جهت توسعه انسان الهی است .الگوی برخورد تکامل دهنده قرآن درباره موضوع زن می تواند برای نظریه های جامعه شناسانه الگویی بسیار قابل تامل و اندیشه باشد. /

  • احیا